Menu

Sposoby na kaca

Wszystko o kacu co tylko można sobie pomyśleć i też te rzeczy których nie można

Wapń na detoksykację

faszynelka

Wapń w formie d-glukarat

Wapń w formie d-glukarat to inhibitor enzymu beta-glukuronidazy, który przyczynia się do wydalania cząsteczek w określonym szlaku detoksykacyjnym. Najprawdopodobniej jest skuteczny tylko w bardzo wysokich dawkach przyjmowanych doustnie, co jest dosyć niepraktyczne. Wydaje się, że wapń w formie d-glukarat może zmniejszać zachorowania na nowotwory, które wywoływane przez cząsteczki, których pozbywamy się dzięki działaniu tego inhibitora. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wapń w formie d-glukarat może także zmniejszać poziom wszystkich hormonów steroidowych.

Zastosowanie

Wapń w formie d-glukarat jest znany jako inhibitor beta-glukuronidazy ze względu na jego metabolit: D-glukaro-1,4-lakton. Proces „glukuronidacji” jest procesem detoksykacji, podczas którego grupa cząsteczkowa (nazywana grupą glukuronidową) przyczepia się do hydrofobowej cząsteczki, dzięki czemu staje się ona rozpuszczalna w wodzie, co umożliwia nerkom jej odfiltrowanie i usunięcie z organizmu. Ten proces może zachodzić dzięki pozytywnemu pośrednictwu enzymu glukuronozylotransferazy oraz negatywnemu pośrednictwu enzymu beta-glukuronidazy. W tym drugim przypadku wapń w formie d-glukarat hamuje negatywny regulator (czyli enzym, który usuwa glukuronid) i w ten sposób pośrednio zwiększa aktywność szlaku detoksykacji. Wapń w formie d-glukarat uznawany jest również za czynnik antynowotworowy. Wynika to z serię starych badań na szczurach i myszach, które narażone były na działanie toksyny DMBA, które sprzęga się z kawasem glukuronowym. Wapń w formie d-glukarat wykazał zdecydowane działanie przeciwnowotworowe i wydaje się, że jest skuteczny również w przypadku szkodliwego działania innych toksyn.

Calcium800x416


Problem pojawia się jednak, gdy zaczynamy przyjmować wapń w formie d-glukarat w postaci doustnej suplementacji. Mimo iż wydaje się on bezpieczne nawet w dużych ilościach, to do uzyskania pożądanego efektu niezbędne są bardzo duże dawki (minimum 100 mg na kilogram masy ciała, maksimum 200 mg na kilogram masy ciała), a nawet taka ilość tylko teoretycznie zapewniałaby jakąkolwiek ochronę przed szkodliwymi toksynami.

Dobra bramka sms? Jest! Oto Darmowa Bramka SMS

Ponadto, wszelkie hormony steroidowe w organizmie (testosteron, estrogen, DHEA) również są sprzęgane z kwasem glukuronowym. Jeśli przyjmiemy doustną dawkę wapnia w formie d-glukarat, aby ograniczyć wpływ toksyn, to również na pewien czas zmniejszymy poziom tych hormonów.

Stosowanie wapnia w formie d-glukarat jako codziennego suplementu nie jest najlepszym pomysłem z tego względu, że nie dysponujemy na chwilę obecną dowodami, które potwierdziłyby, że jego działanie nie jest tylko teoretyczne. Należy również precyzyjnie określić, jakie dawki powinny być ewentualnie stosowane. Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, uznaje się, że przyjmowanie pojedynczej wysokiej dawki wapnia w formie d-glukarat przed potencjalnym narażeniem się na działanie toksyn, które sprzęgają się z kwasem glukuronowym, może przynieść pożądane efekty.

Glass_of_cows_milk_500_281

Dawkowanie
Na chwilę obecną zalecana dawka wapnia w formie d-glukarat wynosi 1500-3000 mg dziennie w przypadku człowieka, aczkolwiek potrzebne są dalsze badanie, które pomogą ustalić jej optymalną wielkość.

Polecamy: Lek na kaca

© Sposoby na kaca
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci