Menu

Sposoby na kaca

Wszystko o kacu co tylko można sobie pomyśleć i też te rzeczy których nie można

[ciekawe badania] Nadużywanie alkoholu prowadzi do produkcji metanu

faszynelka

 

W wielu różnych badaniach sygnalizowano możliwość istnienia korelacji pomiędzy zwiększonym stresem oksydacyjnym a produkcją metanu przez organizmy roślinne i zwierzęce. Warto dodać, że metan w organizmie ludzkim jest naturalnie produkowany przez obecne w przewodzie pokarmowym bakterie, więc pewną ilość metanu wydzielamy. W sierpniu 2017 roku opublikowano badanie, jakie przeprowadzono na grupie ludzi, nieuzależnionych od alkoholu, którym podawano przez 4 dni alkohol w dawce 1,15 grama na kilogram ciała (dzień w dzień). Następnie szczęśliwym niewątpliwie ochotnikom mierzono starannie (z dużą dokładnością, jak podkreślają autorzy badania) poziom wydychanego metanu. Stwierdzono wyraźny wzrost ilości metanu w wydychanym powietrzu po konsumpcji alkoholu. 

laboratory2815641_1280

Autorzy pokusili się również o sprawdzenie jednej z substancji o obiecującym działaniu ochronnym wobec wątroby jakim jest GPC. W 2 części badania ochotnicy dostali oprócz alkoholu również GPC w diecie, co w znaczący sposób OBNIŻYŁO poziom metanu w wydychanym powietrzu. Poczyniono śmiałe założenie, że GPC może cofać niekorzystne zmiany w wątrobowych mitochondriach. Rzecz jest warta dalszych badań, postaram się poszukać informacji na ten temat w najbliższym czasie. 

ta032e07

Czy z tego badania płyną jakieś realne wnioski? Na razie nie. Można wiązać zwiększone wydalanie metanu z źle funkcjonującymi mitochondriami, jednakże obecnie nie ma dostępnego prostego testu, który pozwalałby zmierzyć wydychany metan w warunkach domowych. Jednak jeśli po długim piciu próba zgaszenia świeczki na torcie kończy się wybuchem - może warto rozważyć drobną przerwę od alkoholu?

© Sposoby na kaca
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci