Menu

Sposoby na kaca

Wszystko o kacu co tylko można sobie pomyśleć i też te rzeczy których nie można

Na co dobra jest aspiryna?

faszynelka

Aspiryna znana jest jako uniwersalne lekarstwo, które można stosować nie tylko w przypadku choroby, ale również profilaktycznie. Do tej pory nie było żadnych przeciwwskazań, aby można było stosować ją codziennie. Szczególnie zalecano ją osobom po zawale serca, gdy okazało się, że regularne zażywanie aspiryny zmniejszało ryzyko wystąpienia kolejnego zawału aż o 20%. W samej Wielkiej Brytanii około 40% osób powyżej 75 roku życia stosuje ją każdego dnia. Najnowsze badania pokazują jednak, że długotrwałe przyjmowanie aspiryny zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoków, przez co może prowadzić do śmierci. Podejrzewa się, że aspiryna lub podobne leki o działaniu przeciwpłytkowym powodują około 20000 poważnych krwawień i 3000 zgonów rocznie.

Badania w tym kierunku zostały przeprowadzone na 3166 pacjentach, którzy w przeszłości przeszli udar lub zawał serca, w następstwie czego przyjmowali leki przeciwpłytkowe, przeważnie aspirynę. Okazało się, że w przeciągu 10 lat, 314 z nich było hospitalizowanych z powodu krwotoków. Dokładna analiza pokazała, że ryzyko krwotoku, a w szczególności ryzyko śmierci nim spowodowanej rośnie wraz z wiekiem.

Poza tym na podstawie badań ustalono, że u pacjentów poniżej 65 roku życia, którzy codziennie przyjmują aspirynę, aby zapobiec powtórnemu udarowi lub atakowi serca, odsetek krwotoków, które wymagały hospitalizacji, wyniósł 1,5% w skali roku. Dla osób w wieku 75-84 lat miał on wartość 3,5%, natomiast u osób powyżej 85 roku życia 5%. Dla porównania odsetek śmiertelnych lub zagrażających życiu krwotoków u osób nieprzyjmujących aspiryny był mniejszy niż 0,5% w skali roku u osób poniżej 65 roku życia. U osób pomiędzy 75 a 84 rokiem życia wyniósł 1,5% oraz prawie 2,5% dla pacjentów powyżej 85 lat.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ryzyko poważnego krwotoku jest o wiele wyższe u pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia. Natomiast w przypadku osób w wieku poniżej 75 lat korzyści wynikające z przyjmowania aspiryny (mniejsze ryzyko zawału serca i udaru) w wyraźny sposób przeważają nad relatywnie małym ryzykiem krwotoku. Wprawdzie u osób po 75 roku życia ryzyko groźnego krwotoku jest wyższe, ale można je w dużym stopniu zredukować przyjmując razem z aspiryną tzw. inhibitory pompy protonowej (PPI), czyli leki stosowane w przypadku chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak np. zgaga. Okazało się, że zmniejszają one ryzyko krwotoku aż o 70-90%.

Przeprowadzone badania zwróciły uwagę na problem podwyższonego ryzyka krwotoków w przypadku długotrwałego przyjmowania aspiryny, zwłaszcza u osób starszych. Uczeni jednak przestrzegają, aby nie rezygnować z aspiryny bez konsultacji z lekarzem.

 

źródło: guardian. 

codzienna porcja linków: Darmowa Bramka SMS

© Sposoby na kaca
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci